Primocom Oy on TEKES:in hyväksymä innovaatioseteleiden palveluntarjoaja. Yrityksenne voi hankkia innovaatiosetelin avulla asiantuntijapalvelujamme. Autamme hakemuksen teossa ja teemme myös vaadittavan loppuraportin.

Idea, mitä sitten?

Onko teidän yrityksessä kehitetty uusia palveluita, mutta asia ei etene? Monilla on haasteena saada ideasta käytännön tuloksia ja sitä kautta positiviisia päätöksiä rahoittajilta tai yhteistyökumppaneilta. Innovaatioseteli on tähän ongelmaana loistava ratkaisu. Alla on Primocomin ehdotuksia niistä malleista, kun uudesta digitaalisesta palvelusta tai liiketoimintamallista on olemassa idea.

Innovaatioseteli lyhyesti:

Tekes tukee 100 %:sesti yritystä 5000 euron arvoisella setelillä, jolla se voi hyödyntää ulkopuolista asiantuntijaa johonkin liiketoimintansa kehittämistarpeeseen. Seteli on tarkoitettu mikro-, start-up- ja pk-yrityksille, jotka ovat kehittämässä systemaattisesti liiketoimintaansa ja orientoitumassa kasvuun ja kansainvälistymiseen. Seteliä haetaan Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiantuntija laskuttaa Tekesiä ja yrityksellä ei ole omarahoitusosuutta.

Demo

Demo on prototyyppi tuotteesta joka näyttää ja tuntuu valmiilta. Demo on paras mahdollinen apuväline päätöksen teossa, jatketaanko idean kehittämistä lopputuotteeksi asti. Primocom toteuttaa niin internet palveluista kuin mobiilisovelluksistakin demoja.

Palvelu

Idean ja palvelukonseptin ero on konkreettisuus: määrittelemme palvelulupauksen, käyttäjät, sidosryhmät ja ne olosuhteet, joissa palvelu toteutuu. Piirrämme auki palvelun kokonaiskuvan. Autamme asiakasta ymmärtämään mitä palvelun tuottaminen vaatii, ja mitkä ovat sen erityiset haasteet ja mahdollisuudet.

Ottakaa yhteyttä jos teillä on idea!